Kontakty

Betánia v Kalinove, n. o.

Hrabovo 771

985 01 Kalinovo

IČO: 45739765

riaditeľ:  Ing. Slavoj Laco

 

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov


recepcia: +421 47 439 0691

e-mail: betaniavkalinove@gmail.com

adresa: Hrabovo 771, 985 01 Kalinovo

mapa

 

riaditeľ: Ing. Slavoj Laco

sociálna pracovníčka: Mgr. Dana Belková

vedúca sestra: Iveta Statevová

 

č. ú.: 4330073809 / 3100 

IBAN: SK09 3100 0000 0043 3007 3809

IČO: 45739765

 

Domov na polceste Rabaka

 

tel: +421 948 616 306

email: domrabaka@gmail.com

web: www.domrabaka.sk

adresa: Hrabovo 769, 985 01 Kalinovo

mapa

 

vedúci: Mgr. Lukáš Kulísek

 

č. ú.: 51 8574 2766 / 0900

IBAN: SK83 0900 0000 0051 8574 2766

IČO: 45739765

 

dve percenta