Betánia v Kalinove, n. o.

Opatrovateľské a ošetrovateľské centrum začalo svoju sociálnu činnosť od roku 2000. V zariadení s kapacitou 29 lôžok je poskytovaná celoročná resp. prechodná komplexná sociálna a ošetrovateľská, kresťansky orientovaná starostlivosť starým a nevládnym občanom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú starostlivosť inej osoby.

 

Forma sociálnej služby:
Domov sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov

 

S cieľom zachovania samostatnosti a aktivity obyvateľov sú využívané  terapie: ako biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia či činnostná terapia. Odborný personál zabezpečuje tiež ošetrovateľskú starostlivosť,  fyzioterapiu, sociálnu rehabilitáciu,  stravovanie (aj diétne), sociálne poradenstvo pre obyvateľov zariadenia ako aj ich rodinných príslušníkov.

 

Poslaním tejto starostlivosti je zachovanie čo najväčšej samostatnosti obyvateľov a udržanie kvality života starých a chorých ľudí. Príjemná rodinná atmosféra naplnená pocitom ochrany, dôvery a istoty, ako aj citlivý prístup a profesionalita personálu prispieva k spokojnosti našich klientov. Obyvatelia Betánie sa môžu zúčastňovať pravidelných ranných ekumenických bohoslužieb.

 

Všetky priestory zariadenia sú bezbariérové. Izby sú jedno, dvoj, alebo trojlôžkové. V budove sa nachádza aj modlitebňa a čajovňa.

 

Riadením  Betánia v Kalinove, n.o. je poverený riaditeľ. Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je správna rada.

 

 

dve percenta