Aktuality

Projekt B2 – špecializované sociálne zariadene – Betánia v Kalinove, n.o.

Vhodnými úpravami a prístavbou plánujeme pripraviť nadštandardné bývanie rodinného typu pre 6 klientov v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách.

Čítať ďalej: Projekt B2 – špecializované sociálne zariadene – Betánia v Kalinove, n.o.

Aktuálne informácie

Ekonomicky oprávnené náklady (EON)


P
odľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.,  § 72 ods. 20  
sú EON za rok 2019:

Domov sociálnych služieb: 904 EUR
Zariadenie pre seniorov: 904 EUR
 

dve percenta