Kontakty

Diakonické združenie Betánia, ú. z.

Partizánska 6,

811 03 Bratislava

 

telefón: 02 5443  55 50 

E-mail: dzbspravca@gmail.com

  

IČO: 30849667

Tatra banka č. ú.: 2627845292/1100

IBAN SK68 1100 0000 0026 2784 5292

 

Zväčšiť mapu

 

dve percenta